در مجموعه ویدئوهای منطق عمومی فرض بر این است که مخاطب هیچ از منطق نمی‌داند. منطق عمومی اولین درسی است که مخاطب برای ورود به دنیای منطق باید بگذراند. اگر می‌خواهید به شکل اصولی، آسان و به دور از مباحث تخصصی آغازگر فراگیری علم منطق باشید می‌توانید این مجموعه را تهیه کنید.

در مجموعه ویدئوهای منطق عمومی کتاب استاد عزیزم دکتر نبوی با عنوان «مبانی منطق و روش شناسی» را درس داده‌ام. این کتاب تنها کتاب مناسب برای درس منطق عمومی در بین کتاب‌های فارسی زبان است و هیچ جایگزین دیگری ندارد!

کتاب «مبانی منطق و روش شناسی» شامل دو مبحث «علم منطق» یا همان مبانی منطق» و «منطق علم» یا همان مبانی روش شناسی است. که مبحث اول این کتاب به طور کامل در ویدئوها درس داده شده است.

مبحث اول این کتاب ۷ فصل دارد که به علاوه‌ی مقدمه‌ی آن در ۱۵ ویدئو مجموعاً به مدت ۲۰ ساعت درس داده است.

مجموعه ویدئوهای منطق فلسفی ۱ با عنوان آشنایی با منطق جدید بخشی از این مجموعه است که در آن فقط فصل‌های مقدمه، سوم و پنجم کتاب درس داده شده است.

عنوان

رفتن به بالا