• تخفیف ویژه

  حل تمرین مبانی منطق و روش شناسی

  ۱۵,۰۰۰ تومان
  کتاب «حل تمرین مبانی منطق و روش شناسی» حل تمرین کتاب «مبانی منطق و روش شناسی» از انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، نوشته‌ی استاد عزیزم، دکتر لطف الله نبوی است. نسخه‌ای که من از آن استفاده می‌کنم چاپ دوم در سال ۱۳۸۹ است.
 • کتاب حاضر برای داوطلبان آزمو‌ن‌های کارشناسی ارشد فلسفه با کد ۱۱۱۳ برای موفقیت در درس «منطق عمومی» نوشته شده است. این محصول شامل پی‌دی‌اف پاسخ تشریحی کنکور فلسفه به همراه درسنامه و سوالات طبقه‌بندی شده است.
 • کتاب حاضر برای داوطلبان آزمو‌ن‌های کارشناسی ارشد فلسفه با کد ۱۱۱۶ و دکتری فلسفه با کد ۲۱۳۶ برای موفقیت در درس «منطق عمومی» نوشته شده است. این محصول شامل پی‌دی‌اف پاسخ تشریحی کنکور فلسفه به همراه درسنامه و سوالات طبقه‌بندی شده است.
 • کتاب «حل تمرین مبانی منطق جدید» حل تمرین کتاب «مبانی منطق جدید» از انتشارات سمت، نوشته‌ی استاد عزیزم، دکتر لطف الله نبوی است. نسخه‌ای که من از آن استفاده می‌کنم چاپ یازدهم در تابستان ۱۳۹۶ است.
 • ویرایش اول: زمستان ۱۳۹۴ ویرایش دوم: پاییز ۱۳۹۶ نویسنده: عامر آمیخته
  1. آشنایی با منطق جدید
  2. منطق گزاره‌های کلاسیک
  3. منطق‌های گزاره‌ای شهودی و فراشهودی
  4. منطق‌های گزاره‌ای مسور شهودی تا کلاسیک
  5. منطق‌های مرتبه اول شهودی تا کلاسیک
  6. روش‌های دیگر نحوی-معنایی
  7. منطق مرتبه دوم کلاسیک
  تعداد صفحات پی‌دی اف: ۱۰۳

عنوان