سبد خرید شما خالی است. (هیچ محصولی را برای خرید انتخاب نکردید)

کدام محصول را تهیه کنم؟

می‌خواهم منطق جدید را با اهداف فلسفی به صورت تخصصی مطالعه کنم.۱۴۰۱-۰۱-۰۷T13:43:29+04:30

«مبانی منطق جدید» شامل «منطق گزاره‌های کلاسیک» و «منطق محمولات مرتبه اول کلاسیک» است. این حداقل چیزی است که برای ورود به منطق جدید نیاز دارید. کتاب‌های «مبانی منطق جدید» دکتر نبوی و «درآمدی به منطق جدید» دکتر موحد که تقریباً معادل هستند، شامل این مباحث هستند.

  1. ابتدا مجموعه‌ ویدئوهای «منطق فلسفی ۱» (آشنایی با منطق جدید) را تهیه کنید. در این مجموعه «منطق گزاره‌های کلاسیک» و «منطق محمولات مرتبه اول یک موضعی» به روش ایروینگ کپی و بسیار ساده از روی فصل‌های ۳ و ۵ کتاب «مبانی منطق و روش‌شناسی» دکتر نبوی درس داده شده است. در این مجموعه در واقع شما با منطق جدید آشنا می‌شوید و اولین قدم محسوب می‌شود. اگر صرفاً می‌خواهید در حد مقدماتی منطق جدید بدانید، این مجموعه برای شما کفایت می‌کند.
    (پیشنهاد می‌شود به جای این مجموعه، مجموعه‌ی بزرگتر «مجموعه ویدئوهای منطق عمومی» را تهیه کنید.)
  2. مجموعه‌ی «آشنایی با منطق جدید ۲» را تهیه کنید. در این مجموعه قسمتی از فصل‌های ۱ و ۵ کتاب «مبانی منطق جدید» دکتر نبوی درس داده شده است. این مجموعه مکمل مجموعه‌ی قبلی است. با این ۲ مجموعه منطق جدید را تقریباً در حد کارشناسی فلسفه فراخواهید گرفت.
  3. کتاب «مبانی منطق جدید» (نسخه‌ی چاپی) و  «حل تمرین مبانی منطق جدید» را تهیه کنید.
  4. مجموعه‌ ویدئوهای «منطق فلسفی ۲» را تهیه کنید. در این مجموعه «منطق گزاره‌های کلاسیک» به صورت تخصصی و جامع از روی فصل‌های ۱ تا ۴ کتاب «مبانی منطق جدید» دکتر نبوی درس داده شده است. البته مطالب بیشتری گفته شده، و نظیر آن را در ایران پیدا نخواهید کرد!
  5. مجموعه ویدئوهای «منطق فلسفی ۳» را تهیه کنید. در این مجموعه منطق شهودی به عنوان مهم‌ترین منطق غیرکلاسیک که در مبانی ریاضیات بسیار مهم است را درس داده‌ام.
می خواهم مطالعه‌ی منطق را به صورت اصولی اما به روش ساده آغاز کنم.۱۴۰۱-۰۱-۰۷T13:49:00+04:30

مجموعه ویدئوهای «منطق عمومی» در واقع اولین درسی است برای کسی که می‌‌خواهند مطالعه‌ی منطق را به شیوه‌ی اصولی آغاز کنند. در منطق عمومی همانطور که از نام آن پیداست، منطق را برای شما به طور عمومی (General) معرفی می‌کند. در این درس مهم‌ترین و اصلی‌ترین مباحث منطق که کاربردی باشند به شیوه‌ی ساده (بدون ورود به پیچیدگی‌های منطق) و مدرن آموزش داده می‌شود. منطق عمومی در واقع همان مبانی منطق است.

بعد از مطالعه‌ی منطق عمومی می‌توانید در حوزه‌ی مورد علاقه‌ی خود مطالعات تخصصی خود را آغاز کنید یا اینکه دیگر مطالعه‌ی منطق را ادامه ندهید. در هر دو حال این درس برای شما اساسی هست.

پیشنهاد می‌شود حتی اگر قبلاً منطق خوانده‌اید (در دانشگاه، حوزه یا به طور شخصی) برای اینکه پایه‌ی قوی داشته باشید، این مجموعه را تهیه کنید.

می‌خواهم در کنکور ارشد فلسفه با کد ۱۱۱۶ شرکت کنم.۱۴۰۱-۰۱-۰۷T13:18:51+04:30

کافی است شما دو مجموعه‌ی «آشنایی با منطق جدید» و «منطق کنکور ارشد فلسفه» را تهیه کنید. با این دو مجموعه به هیچ منبع دیگری نیاز ندارید و از ۰ تا ۱۰۰ مطالب رو پوشش می‌دهد.

می‌خواهم در کنکور دکتری فلسفه با کد ۲۱۳۶ شرکت کنم.۱۴۰۱-۰۱-۰۷T13:14:35+04:30

کافی است که ۳ مجموعه‌ی زیر را تهیه کنید و به هیچ منبع دیگری نیاز نخواهید داشت:

  1. مجموعه ویدئوهای منطق عمومی
  2. پکیج منطق کنکور ارشد فلسفه
  3. مجموعه ویدئوهای منطق کنکور دکتری فلسفه
می خواهم در کنکور ارشد فلسفه و کلام با کد ۱۱۱۳ شرکت کنم.۱۴۰۱-۰۱-۰۷T13:46:15+04:30

کافی است دو مجموعه‌ی «منطق عمومی» و «منطق کنکور ارشد فلسفه و کلام» را تهیه کنید و به هیچ منبعی دیگری نیاز نخواهید داشت.

محصولات (به صورت دسته‌بندی)

عنوان