1. پس از ثبت نام در پنل آموزشگاه وارد آن شوید.
 2. در صفحه‌ی پروفایل خود بر روی دکمه‌ی «ثبت‌نام در کلاس» کلیک کنید.
 3. بر روی درس مورد نظر خود کلیک کنید.
 4. در صفحه‌ی درس، کلاس‌های آن درس به نمایش گذاشته می‌شود که معمولاً ۱ کلاس بیشتر نیست. مشخصات اصلی کلاس برای شما به نمایش گذاشته می‌شود. این مشخصات عبارت‌اند از:
  • نام و نام خانوادگی استاد
  • برنامه هفتگی کلاس (اگر مشخص شده باشد)
  • ظرفیت شرکت‌کنندگان
  • هزینه شرکت در کلاس
 5. برای دیدن جزئیات بیشتر کلاس و استاد مورد نظر خود به برگه‌ی کلاس‌های فعال آموزشگاه یا کانال تلگرام آموزشگاه مراجعه کنید.
 6. اگر کلاس مورد نظر شما مطلوب شما بود، می‌توانید بر روی دکمه‌ی «ثبت‌نام در کلاس» کلیک کنید.