نام درس: منطق‌های گزاره‌ای شهودی و فراشهودی عنوان: منطق فلسفی ۳ (منطق‌های گزاره‌ای شهودی و فراشهودی) محتویات: ۴:۲۱ ساعت ویدئو + پی‌دی‌اف اسلایدها + گروه رفع اشکال تلگرامی