مجموعه‌های منطق کنکور ویژه متقاضیان آزمون‌های ورودی کارشناسی ارشد و دکتری هستند. این مجموعه ویدئوها به شرح زیرند:

سری‌های منطق کنکور

 مقطعمجموعهکدمراحل ساخت
منطق کنکور ۱ارشدفلسفه۱۱۱۶کامل شده
منطق کنکور ۲دکتریفلسفه۲۱۳۶کامل شده
منطق کنکور ۳ارشدفلسفه و کلام۱۱۱۳در دست ساخت
منطق کنکور ۴ارشدفلسفه علم۱۲۱۸معلوم نیست
منطق کنکور ۵دکتریفلسفه منطق۲۱۳۷معلوم نیست
سری‌های مجموعه ویدئوهای منطق کنکور ارشد و دکتری رشته‌های فلسفی

پیشنیازها

پیشنیاز همه‌ي این مجموعه‌ها ویدئو‌ها مجموعه ویدئوهای آشنایی با منطق جدید زیرمجموعه‌ی مجموعه ویدئوهای منطق عمومی هستند. در سرتاسر این ویدئوها فرض بر این است که مخاطب مطالب گفته شده در فصل‌های ۳ و ۵ کتاب «مبانی منطق و روش شناسی» دکتر نبوی را که در مجموعه مورد اشاره درس داده شده است را می‌داند.

همچنین پیشنیاز سری‌های ۳ و ۴ مجموعه ویدئوهای منطق عمومی هستند.

پیشرفت کار

در حال حاضر سری‌های اول و دوم این مجموعه با عنوان «منطق کنکور ارشد فلسفه» و «منطق کنکور دکتری فلسفه» انتشار یافته‌اند. سری سوم نیز با عنوان «منطق کنکور ارشد فلسفه و کلام» در دست ساخت است. و سری‌های چهارم و پنجم انشاءلله برای کنکور سال ۹۹ آماده خواهند شد.

مدرسین

  1. عامر آمیخته (سری‌های ۱، ۲ و ۵)
  2. سید احمد میرصانعی (سری‌های ۳، ۴ و ۵)

ویدئوهای معارفه

شما در زیر می‌توانید ویدئوهای معارفه ۳ سری اول مجموعه‌های منطق کنکور را مشاهده کنید. از همینجا اما از سرور آپارت به صورت آنلاین ویدئوها را ببینید:

آزمون کارشناسی ارشد
آزمون دکتری

عنوان

رفتن به بالا