منطق گزاره های کلاسیک

صفحه اصلی/ویدئو/منطق گزاره های کلاسیک

مجموعه ویدئوهای آموزشی منطق فلسفی ۲ با عنوان «منطق گزاره های کلاسیک» یک مجموعه‌ی کاملاً تخصصی برای مبانی منطق جدید است که با دقت‌های ویژه‌ای آماده شده است.

پیشنیاز این مجموعه، مجموعه ویدئوهای منطق فلسفی ۱ با عنوان آشنایی با منطق جدید به مدت ۱۱ ساعت می‌باشد.

با آنکه این درس در مقطع کارشناسی جزء واحدهای رشته‌ی فلسفه و با کمی مباحث متفاوت در رشته‌ی ریاضی نیز هست. اما به هیچ عنوان مطالبی که در این ویدئوها مطرح می‌شود با این ظرافت و دقت‌ها توسط اساتید کارشناسی مطرح نمی‌شود.

به جرعت می‌توانم بگویم حتی بعضی از مطالب گفته شده در این ویدئو را تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته‌ی فلسفه گرایش منطق نیز نمی‌دانند!!

در جدول زیر می‌توانید عناوین ویدئوهای این مجموعه را ببینید:

منطق گزاره‌های کلاسیک(منطق فلسفی ۲)

   

عنوان

مدت

انتشار

۱مقدمهمنطق فلسفی چیست؟۸۹۳۱/۰۱/۹۷
۲مقدمهسیستم منطقی۵۸۰۲/۰۲/۹۷
۳فصل اولنحوشناسی-استنتاج طبیعیزبان صوری۷۵۰۳/۰۲/۹۷
۴فصل اولنحوشناسیاستدلال درست۳۷۱۴/۰۳/۹۷
۵فصل اولنحوشناسی-استنتاج طبیعیقواعد استنتاج فیچ۳۳۱۵/۰۳/۹۷
۶فصل اولنحوشناسی-استنتاج طبیعیبرهانک۷۴۳۱/۰۳/۹۷
۷فصل اولنحوشناسی-استنتاج طبیعیقواعد فرعی۲۴۳۱/۰۳/۹۷
۸درآمدی به منطق جدیدنحوشناسی-استنتاج طبیعیقواعد استنتاج لمون۵۲۰۴/۰۴/۹۷
۹فصل دومنحوشناسی-اصل موضوعیسیستم اصل موضوعی
۱۰فصل سوممعناشناسیسمنتیک تابع ارزشی
۱۱فصل سوممعناشناسیماتریس‌های چندارزشی
۱۲فصل سوممعناشناسیتوابع ارزش
۱۳فصل چهارمفرانظریهفراقضایا
۱۴فصل چهارمفرانظریهفراقضیه صحت و سازگاری
۱۵فصل چهارمفرانظریهفراقضیه تمامیت

منابع

خرید کتاب مبانی منطق جدید
دانلود فایل کتاب Logic for Philosophy
دانلود نسخه‌ی رایگان جزوه منطق فلسفی
خرید نسخه تجاری جزوه منطق فلسفی