کلاس‌ها به صورت منظم هفته‌ای یا یک‌هفته درمیان برگزار می‌شوند. گرچه در نهایت زمان برگزاری کلاس را استاد تعیین می‌کند اما دانشجوها هم می‌توانند از طریق گفتگو با استاد درباره‌ی زمان برگزاری کلاس موثر باشند.

توجه کنید که کلاس‌ها تنها بعد از تکمیل ظرفیت برگزار می‌شوند.